top of page

Brand Story - Kể Câu Chuyện Thương Hiệu Qua Video Commercial Cùng DL Nature

Câu chuyện thương hiệu là một yếu tố quan trọng giúp khách hàng của bạn nhớ đến và thể hiện được giá trị, sứ mệnh doanh nghiệp.

Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của DL Nature - một thương hiệu với niềm tin đặc sản và chăm sóc sức khoẻ hàng đầu bằng các sản phẩm từ nông sản Việt


Ngoài việc mang đến các dịch vụ truyền thông cộng đồng, xây dựng fanpage, Marketing toàn diện,… GDL JSC còn chuyên về sản xuất video commercial, giúp thương hiệu của bạn trở nên khác biệt.
Comments


bottom of page